เนื่องจากทางเว็บไซต์ Truck2hand มีผู้ลงประกาศเป็นประจำทุกวัน โดยมีผู้ลงประกาศ 500-700 ประกาศต่อวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยผู้ซื้อค้นหาสิ่งที่ต้องการในเว็บไซต์ จึงมีส่วนค้นหาอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ดังนี

แบบที่ 1 ค้นหาโดยแยกตามประเภทสินค้า

ตำแหน่งของเครื่องมือช่วยค้นหาแบบนี้ จะอยู่ด้านบนของเว็บไซต์ ผู้ค้นหาประกาศจะสามารถหาสินค้า โดยสามารถเลือกได้ว่าจะดูแบบอัพเดตล่าสุดขึ้นก่อน, ประกาศล่าสุดขึ้นก่อน, จำนวนคนดูมากไปน้อย หรือจำนวนคนตอบมากไปน้อย เพื่อง่ายต่อความต้องการในการหาสินค้า

อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความมั่นใจ โดยเลือก”เฉพาะยืนยันตน” เพื่อเลือกเฉพาะผู้ขายที่ได้ยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์แล้วเท่านั้น (ผู้ขายได้ส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ เช่น รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายสมุดบัญชี และเอกสารสำคัญอื่นๆ)

แบบที่ 2 ค้นหาโดยใช้ตัวช่วยผ่าน Google

ตำแหน่งของเครื่องมือช่วยค้นหาแบบนี้จะอยู่ส่วนด้านขวาของเว็บไซต์ โดยแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ต่างกันไป

โดยส่วนบนสุดสีเขียวจะใช้เพื่อค้นหาสินค้าทั่วไปในเว็บไซต์

หลังจากกดสิ่งที่ต้องการแล้วทางเว็บไซต์แนะนำให้เลือกข้อความ “เครื่องมือ”

แล้วเลือกข้อความ “เวลาใดก็ได้” ระบุช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา จะทำให้สามารถเห็นสินค้าที่น่าจะยังไม่ถูกขายได้มากที่สุด

ส่วนตรงกลางสีฟ้าจะใช้เพื่อค้นหาจากรหัสประกาศขาย เช่น TK041572037

ส่วนล่างสุดสีแดงจะใช้สำหรับค้นหาจากรายชื่อสมาชิก เช่น ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *