สิ่งที่ห้ามโพสในกลุ่ม Facebook Truck2Hand

สิ่งที่ห้ามโพสในกลุ่ม Facebook Truck2Hand

เพื่อทำให้สังคมออนไลน์ของพวกเราชาวสมาชิก Truck2Hand น่าอยู่มากขึ้น

ทางทีมงาน Truck2Hand ขอแจ้งสิ่งที่ห้ามโพสลงในกลุ่ม Facebook ดังนี้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *