Month: May 2020

รายละเอียดโฆษณาประกาศแนะนำ

ตำแหน่งบนเว็บไซต์ โฆษณาประกาศแนะนำ คือ การนำประกาศขายของท่านสมาชิก มาโพสต์อยู่ในตำแหน่งที่สามารถหาเจอได้ง่ายกว่าประกาศทั่วไปในเว็บไซต์ ตำแหน่งที่นิยมจะมีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ

รายละเอียดสมาชิกเหรียญเงิน

ตำแหน่งบนเว็บไซต์ สมาชิกเหรียญเงิน จะมีตำแหน่งในการโพสต์ประกาศขายรวมกับสมาชิกเหรียญทอง เรียกว่าช่องของ ” สมาชิกยืนยันตัวตน ” โดยส่วนนี้จะแยกออกมาจากประกาศขายทั่วไป (เหรียญเงินไม่มีหน้าร้าน) โดยตำแหน่งประกาศของสมาชิกยืนยันตัวตน จะอยู่ด้านบนรองลงมาจากช่องหน้าร้านของสมาชิกเหรียญทอง

รายละเอียดสมาชิกเหรียญทอง

ตำแหน่งบนเว็บไซต์ สมาชิกเหรียญทอง จะมีช่องที่เป็นเหมือนหน้าร้านรวบรวมประกาศขายทั้งหมดของท่านสมาชิกไว้ในช่องของท่าน โดยตำแหน่งของสมาชิกเหรียญทองจะอยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ มีจำนวนจำกัดแค่ 25 ช่องสมาชิกเท่านั้น โดยประกาศขายที่ถูกดันประกาศไว้ล่าสุด จะถูกนำมาแสดงเป็นรูปหน้าปกของร้านสมาชิกเหรียญทองนั่นเอง