CATEGORY

ข่าวสาร

  • April 29, 2020
  • April 29, 2020
  • 0เรื่อง

โทร.ฟรี 100 นาทีทุกเครือข่าย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ หรือเลขาธิการ กสทช. ได้ออกเปิดมาเผยว่า หลังจากที่ตนได้เจรจากับโอเปอเรเตอร์ 5 ราย ได้แก่ AIS, dtac, TrueMove H, CAT และ TOT เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยสรุปออกมาเป็นดังนี้

  • April 17, 2020
  • April 20, 2020
  • 0เรื่อง

​จะผ่อนชำระปกติ หรือ จะพักชำระหนี้ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ?

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้รายได้ของประชาชนและธุรกิจปรับลดลง หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ คนจำนวนไม่น้อย ตกงาน ขาดรายได้ โดยกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด คือ คนที่มีหนี้เพราะมีรายได้ลดลง ในขณะที่ยังมีค่างวดที่ต้องผ่อนชำระทุกเดือน           ช่วงนี้สถาบันการเงินจึงมีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้ประชาชนและธุรกิจในหลายรูปแบบ เช่น การพักชำระเงินต้น หรือการพักชำระดอกเบี้ย