Truck2Hand ห่วงใยสมาชิกทุกท่าน วันนี้เราขอเตือนภัยกลโกง ที่คุณอาจจะพบเจอได้ในการซื้อ-ขายออนไลน์ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ก่อนดำเนินการโอนเงินทุกครั้ง หากท่านใดพบเจอผู้ขายที่มีลักษณะน่าสงสัย หรืออยากแชร์ข้อมูลกลโกงกรุณาติดต่อทีมงาน Truck2Hand ได้ที่ https://lin.ee/lFgxQeT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *