Tag: ใบขับขี่อัจฉริยะ

ตำรวจยึดใบอนุญาตขับขี่ ไม่ได้แล้ว

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ใช้ 'ภาพใบขับขี่-สำเนา' และ ใบขับขี่อัจฉริยะ แทนใบจริงได้แล้ว ประชาชนสามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโอเอส โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE