สิ่งที่ห้ามโพสในกลุ่ม Facebook Truck2Hand

เพื่อทำให้สังคมออนไลน์ของพวกเราชาวสมาชิก Truck2Hand น่าอยู่มากขึ้น ทางทีมงาน Truck2Hand ขอแจ้งสิ่งที่ห้ามโพสลงในกลุ่ม Facebook ดังนี้นะครับ

Read More